Gerontolog nedir?

Gerontolog Nedir?

Yaşlılık ya da yaşlanma bilimi olarak adlandırılan gerontoloji, 20.yüzyılın başlarında Amerika’da ortaya çıkmıştır. Sonrasında İngiltere’de ve tüm Avrupa ülkelerinde bu alanda çalışmalar görülmeye başlanmıştır. Türkiye’deki varlığı ise 2000’li yılların başlarına dayanır. Türkçede ihtiyar anlamına gelen Yunanca geros sözcüğünden türemiştir. Teorik ve uygulamalı olarak yaşlılığın her yönünü inceler. Bu incelemeleri gerçekleştiren ve gerontoloji eğitimi almış kişilere gerontolog denir  Bu bilgi için buradan faydalandık. Genellikle geriatristlerle karıştırılır ancak geriatristlerin tıp fakültesini bitirdikten sonra dahiliye uzmanı olduğunu ve geriatrinin de dahiliyenin alt dalı olduğunu unutmamak gerekir. Artan yaşlı nüfusuyla beraber yaşlanma ve yaşlılık bilimine hakim, bağlı bulunduğu işletmenin ilke ve prensiplerine bağlı kalarak iş ve işçi güvenliğini sağlayan, gerekli araç ve ekipmanları verimli bir şekilde kullanan, yaşlılar için de çevre düzenlemesi gerçekleştiren kişilerdir.

Türkiye’de Gerontoloji

   Gerontolog olmak için ülkemizde ilk kez 2009 yılında ortaya çıkan ve şu anda birkaç üniversitede bulunan “Gerontoloji” lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Gerontologlar, tıbbi bilimlerden hukuka, istatistikten biyolojiye, psikoloji ve personel yönetimine kadar birçok farklı dalda eğitim alır. Gerontoloji bilim dalına hizmet ederler. Aslında insanın doğumundan ölümüne kadar olan süreçteki yaşlanmanın oluşumunu inceler ve yaşlıların yaşlılıklarını kabullenerek yeni aktiviteler keşfetmesini sağlarlar

 

Gerontologlar Ne Yapar?

 Gerontologlar , iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan, gerontolojik uygulama/hizmetleri konumlandıran, girişimleri başlatan, gerontolojik uygulama/hizmetlerin etkililik ve verimlilik değerlendirmesini yapan, gerontolojik hizmet/uygulama alanında süreç yönetimi yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişilerdir .Gerontolog ; gerontolojik ampirik araştırmalardan elde edilen bulgularla hareket ederek, diğer bilimlerin teorilerinden de yararlanıp, hedef kitlenin, yaşlı ve çevresinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, güçlü taraflarını ve sorunlarını tespit eder. Tespit edilen sorunların çözümü, güçlü tarafların korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar, bu bağlamda uygulama alanlarını inceleyerek öneriler geliştirir ve ilgili birimlerle paylaşırlar.

Evet senyor! Gerontolog nedir artık biliyorsun! Gerontologlarımızla çalışmak, onların senin için oluşturduğu eğitimlerimizden faydalanmak için hemen Senyorapp’i indir!

Evet Senyor! Bu yazımızın sonuna geldin fakat diğer blog yazılarımızı da okumak istersen “buraya” dokunabilirsin