KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verileriniz Hakkında
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz Mega Pascal Teknoloji Mühendislik Danışmanlık Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Senyorapp”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere senyor.app web sitesine (“Site/Platform”) ilişkin işbu Aydınlatma Metnini bilginize sunmaktayız.
Senyorapp olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve korumak için gereken tüm idari/teknik önlemleri alıyoruz.
Senyorapp Platformlarını kullanarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirlenen hükümler dahilinde kullanmamıza izin verdiğinizi hatırlatırız. Eğer yazılı hükümler size uygun değilse, lütfen Site’den ayrılınız.
Hangi Kişisel Veriler?
Site Ziyaretçilerimiz Bakımından - Yalnızca Site’yi Ziyaret Ettiğinizde Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor?
Cihaz/Girdi Bilgisi
Siteye eriştiğiniz anda, internet protokol adresi, alan adı, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı bilgisi, Sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar, cihazınıza ilişkin yazılımsal veya teknik bazı bilgileri otomatik olarak toplamaktayız.
Site’de yaptığınız işlemlerin saat ve tarih bilgileri de otomatik olarak toplanmakta ve saklanmaktadır.
IP Adresi
IP adresiniz, internet sağlayıcınız tarafından tayin edilen ve kullanmakta olduğunuz bilgisayara özgülenen bir numaradır. Bu numara, internet sitelerine giriş yaptığınız veya erişim sağladığınız anda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. IP adreslerinin bu şekilde toplanması ve saklanmasındaki asıl amaç, sitelerin kullanım yoğunluğunu ve sorunları tespit ederek hizmet kalitesini artırmaktır. IP adresi bilgisi kural olarak kişisel veri niteliği taşımasa da, suç ve kabahatlerin tespiti gibi bazı istisnai durumlarda kişisel bilgileriniz ile IP adresinizin birbiriyle bağdaştırılabileceğini ve bu şekilde IP adresinizin de kişisel veri niteliği kazanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Çerezler
Çerez, web sitesinden gönderilen ve tarama yaparken web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük bir veri parçasıdır. Çerezler, web siteleri için durum bilgisini hatırlama veya tarama etkinliğinizi kaydetme (belirli düğmeleri tıklatma, giriş yapma veya geçmiş sayfalarda ziyaret edilen sayfaları kaydetme dahil) için güvenilir bir mekanizma olarak tasarlanmıştır. Her çerez reklamcılık faaliyetlerinde kullanılması amacıyla yerleştirilmez; kullanım kolaylığı sağlama ve benzeri sebeplerle de yerleştirilebilir. Doğrudan bizim tarafımızdan takibi yapılan 1. parti çerezler olabileceği gibi, yeniden hedefleme yapan Criteo, Google Ads, RTB House gibi şirketlerin 3. parti çerezleri de kullanılabilmektedir.
Çerezler ile, ziyaret ettiğiniz web sitesi içeriği, yaptığınız anahtar sözcük aramaları, eticaret sitelerinde ilgilendiğiniz ürünler ve etkileşimde bulunduğunuz reklamlar gibi bilgiler toplanmaktadır.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Pixel Tagleri
1x1 boyutunda bir pixel yardımı ile kullanıcının ziyaret ettiği sayfalara göre sınıflandırılması yapılabilir. Örneğin; finans haberlerine meraklıysanız ve finans haberlerini 3 kez ya da daha fazla ziyaret ettiyseniz, finans ile ciddi şekilde ilgileniyor olduğunuz sonucuna ulaşılarak finans içerikli reklamlar gösterilebilir.
E-Bülten Üyeleri Bakımından - E-Bülten Üyesi Olarak Hangi Kişisel Verileriniz İşleniyor?
E-Bülten üyesi iseniz, yalnızca e-posta adresiniz ve bu adres ile ne zaman e- bültene kayıt olduğunuza veya üyelikten çıktığınıza ve üyelikten çıkma sebeplerinize ilişkin verilerinizi toplamakta ve saklamaktayız.
E-Bülten kaydınızın, yalnızca Site üzerinde yer alan kayıt formu aracılığıyla oluşturulabildiğini; bu bakımdan e-posta adresinizi , isminizi soyisminizi, herhangi bir irade sakatlığı hali olmaksızın, bilerek ve isteyerek forma yazdığınızın kabul edileceğini ve bu sebeple işbu Aydınlatma Metni’ni de okumuş ve açıkça kabul etmiş varsayılacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. 
E-Bülten kaydınızı, size gönderilen e-postanın sonunda yer alan “Buraya tıkla.” Butonuna basarak veya aşağıda yazılı iletişim araçları üzerinden bize bildirerek silebilirsiniz.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli hiçbir verinizi toplamamaktayız.
Hangi Amaçla Erişiyoruz?
Kişisel Verileriniz,